Kentin dokusunu bozan sorunlu alanları, sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmek için, yeniden yapılandırıyoruz.
Bununla ilgili projeler üretiyoruz ve uyguluyoruz.


İç mimarlik, mimari tasarım, proje yönetimi ve uygulamaları alanlarında projeler yürütüyoruz ve hizmet veriyoruz.